UCANDOIT

HVORFOR?

Fordi vi svigter vores unge:

• Ca. 50.000 unge mellem 15 og 25 år er hverken i uddannelse eller i job.
• Unge mennesker oplever et stift offentligt system med en uoverskuelig labyrint af skiftende offentlige medarbejdere og uklare roller og ansvar.
• Vores støtteprogrammer er dyre, utilstrækkelige, ikke praktiske, og de unge er ikke relateret til dem.
• Det koster samfundet 100.000 kr. om året for hver enkelt ung.

Det er katastrofalt for vores ungdoms årgang og samfundet!

Endelig er UCANDOIT, en del af DLFs strategi om at udvikle Social Business og Franchise koncepter.

At være med til, at skabe og opnå et mere inkluderende og støttende samfund for unge mellem 17 og 25 år fra forsømt og ressourcesvag baggrund

• Implementere nyt mentalt træningsprogram for unge mellem 17-25 år. Målgruppe til regeringens FGU aftalen.
• Introducerer en mere effektiv tilgang til pædagogiske adfærdsmæssige interventionsstrategier.
• Opgrader og suppler undervisnings gruppens viden/kompetencer til at matche UCANDOITs målgruppe.
• Opbyg en social forretningsmodel baseret på Payment by Result
• Vækst internationalt via en Franchise Model

UCANDOIT adskiller sig fra andre lignende programmer fordi:

Konceptet er bygget i strategisk sammenhængende moduler med stærk synergi i forholdt til overgangene mellem de forskellige temaer og initiativer

Inddragelse og tæt samarbejde med samarbejdspartnere og interessenter

Rekrutteringsmetoden foregår bl.a. via de sociale medier hvor målgruppen færdes

UCANDOIT, er som den første af sin slags, blevet omsat og konceptualiseret i en fysisk læringsmappe. Læringsmappen er bygget op over tre temaer mind, body samt økonomi/samfund, og skal udfyldes af de unge, som et led i deres lærings- og refleksionsproces. Læringsmappen skal hjælpe de unge godt igennem deres forløb og få dem til at reflektere over og sætte ord på deres læring og fremtidige mål, samt forberede dem til videre forløb, uddannelse og praktik/job

De unge har læringspladser fra start af programmet, eller som minimum en afklaring på hvilket uddannelsesforløb og hvor det starter, i slutningen af programmet

Kernen i konceptet er involvering og styrkelse af de unges egne ressourcer. Det sker bl.a via coaching med protreptisk tilgang, Buddy og rollemodel princippet samt Design Thinking

Udtalelser fra virksomheder, sponsorer og andre interessenter

"I LO har vi en mission om et mere rummeligt arbejdsmarked. Vi vil have et samfund som er præget af en højere grad af sammenhængskraft end vi har i dag. Og det synes jeg netop er det som I gør i UCANDOIT. Jeg mener det er en selvstændig værdi, at vi har et velfærdssamfund som holder hånden under personer på kanten af arbejdsmarkedet. Den værdi synes jeg UCANDOIT lever op til da det jo lige præcis er det som i gør. En værdig tilværelse er efter min mening en tilværelse hvor man kan klare sig selv. En tilværelse hvor man er herre i eget liv. Og det er jo netop målet med UCANDOIT..."
Ejner K. Holst.
LO –næstformand
Vi gør en positiv forskel for vores kunder når skaden er sket. UCANDOIT gør en positiv forskel i samfundet fordi konceptet forebygger. Vi kan ikke mindske de ubehagelige oplevelser vores kunder har efter et indbrud, men disse negative oplevelser mindskes ved at UCANDOIT virker forebyggende. Vi giver økonomiske midler, som et led i vores CSR initiativer, der hvor det giver mening”
Morten Dissing, Direktør og Christian Sauer Mortensen, salgschef
Aros Forsikring
”Vi vil rigtig gerne tage målgruppen i lære, men har haft dårlige erfaringer med tidligere unge pga dårlig rekruttering. De unge manglede selvdisciplin, kommer for sent, mentalt for svage til at indgå i det sociale i virksomheden. Der mangler ”noget” en før proces der træner de unges mentale sindelag”
Laust Klausen, Produktionschef
RK Maskinteknik