HVEM ER DE EGENTLIG, DEM DER BENÆVNER SIG OG DEM ANDRE BENÆVNER SOM SOCIAL ENTREPRENEURS?

Af Kate Maria Vinther, Founder & CEO.

I forbindelse med et EU projekt Det Lærende Fængsel, som jeg er founder & CEO i arbejder vi sammen med 6 andre EU organisationer om at udvikle og designe et on line og praksis orienteret kapacitet program for Social Entrepreneurs. Det gør vi, fordi der på trods af at, der er skabt mange forretnings programmer og fonding kurser stadig er mange Social Entrepreneur der har begrænset eller slet ingen adgang til højt niveau af formel iværksætter uddannelser og træning.

Founder & direktør hos PEOPLE LIKE US

To typer Social Entrepreneurs……og dem imellem…

Meget groft skitseret eksisterer der to typer Social Entrepreneurs. Vi kan benævne dem SE1 og SE2.

SE1 er ofte akademikere fra mere eller mindre ressourcestærke baggrunde. De modtager uddannelser og kortere/længere kurser indenfor Entrepreneurship og innovation. Det kan eksempelvis være ”incubator” og ”accelerator” programmer og måske tager de et ”social enterprise” kursus i forbindelse med deres MBA curriculum. Problemet er dog, at disse korte/længere kurser og programmer typisk foregår i teoretiske rammer og ofte uden en praktisk forbindelse til samfundets sociale organisering og dyb indsigt i målgruppers problemstillinger. Det kan eksempelvis være, at de har fokus på at udvikler og designer løsninger før dybde research af målgruppen med konkrete udfordringer eller behov.

SE1`er bliver ofte dygtige ledere der kan drive forretninger, men mangler kulturelle ”kompetencer” og eksponering for bæredygtig opbygning af støttende samfund, der kan drive transformative forandringer.

SE2 er ofte personer der enten lever problemet eller oplever en tragedie der opstår i deres liv og beslutter sig at gøre noget ved det. De bliver kaldt ildsjæle eller mønsterbrydere. De dedikerer deres liv til en mission. Trods det, at de forsøger at gøre det de kan med meget få ressourcer er det sjældent de skalerer effektive interventioner. SE2`er er ofte personer der handler pr. intuition og har udfordringer med at kommunikerer problemerne strategisk så omverden forstår.

De mangler ofte kompetencer som eksempelvis, forretningsudvikling, salg og markedsføring, evne og forståelse for udvikling af strategier. Her især omkring bæredygtig økonomi. De kæmper om fonde sammen med de store ”lean” NGO´s der drives med hovedfokus på strategi omkring fonding og med hele afdelinger der kun beskæftiger sig med fond raising. Hvis SE2´erne skulle være så afsindig heldig, at få fond er kravene meget omfangsrige og ressourcekrævende ift. rapportering, samarbejdspartnere, interessenter og krav om reorganisering af bestyrelse med kompetence profiler fra fonden selv eller deres netværk. I yderste konsekvens kan SE2´er blive fyret af den nye bestyrelse fonde har krævet etableret.

Er det moralsk og etisk retfærdigt? For ikke at tale om al den viden der er akkumuleret over år der med stor sandsynlighed går tabt.

Kollektivt Impact. Om samarbejde mellem Social Entrepreneurs og Impact Investment Fonde

For at skabe kollektive impact er distancen mellem Social Entrepreneurs og Impact investment fonde nødt til at blive minimeret, sådan at der kan opstå direkte kommunikation, forståelse og interaktion. I dag bliver information fra Sociale Entrepreneurs til Impact Investment fonde filtreret via et net af projektledere, projektkoordinatorer, fundraising konsulenter mf.  Kommunikation og interaktion den anden vej er praktisk talt ikke eksisterende.

Arbejdet med at eksekverer alle krav fra Impact Investment fonde kan tage op til et år med meget usikre og ugennemsigtige retningslinjer samt minimal eller ingen rådgivning. Afvisning af en fond ansøgning består som regel af en linje. Ingen feedback af nogen art. Begge parter arbejder betydeligt risiko betonet. Social Entrepreneurs risikerer deres hårdt tjente viden og fonden risikerer at investerer fond i et umodent projekt der ikke skaber værdi.

Derfor bør der udvikles alternative betingelser for match mellem de to parter, hvor kravene går begge veje.

Skriv et svar