Fra filantropi til bæredygtighed

Kate Maria Vinther, Founder & CEO.

Filantropi er et europæisk samfundsbegreb, ofte forbundet med kristen næstekærlighed, som blev etableret sidst i 1700-t. Begrebet blev til en velovervejet og samfundsforbedrende velgørenhed der manifesterede sig i skabelsen af foreninger og organisationer hvis formål var at hjælpe ubemidlede mennesker fra bunden af samfundet.

I Danmark er filantropi nu overvejende et historisk begreb, som betegner 18-t.s organiserende private velgørenhed. Dog i-talesætter store vel renommérede fonde sig stadig som filantroper.

Eksisterer behovet for velgørenhed som vi kender det fra de forgangene århundrede?

Måske er det på høje tide at foretage en praktisk SWOT analyse af begrebet og begynde at få omsat den forskning der foregår i feltet til noget praktisk orienteret. Eller som minimum at kommunikerer de kulturelle forandrings processer ud til den brede offentlighed. Er velgørende systemer som fx det arbejde de ”multinationale” NGO´er, eksekverer i U-lande bæredygtigt? Og vores eget bistandssystem i Danmark?

Besat af Social Business

Med baggrund som iværksætter, startede min første designvirksomhed som 23 årig og nu med en ekstra dimension som Social Entrepreneur, vil jeg dele, drøfte og samarbejde om at genetablere det momentum jeg mener og oplevede Social Business mistede, i Danmark, tilbage i 2013. Dengang benævnt som Social Økonomiske Virksomheder (SØV).

Jeg er blevet besat af, at forstå og finde både løsninger og samarbejds partnere, der som jeg mener, at Social Business er en motor med mange hestekræfter til social innovation. Vi skal have repareret den motor så vi kan få fart på virkelig social innovation.

Tilbage blik til 2013/14

Vores daværende regering nedsatte et arbejdsudvalg med Mads Øvlisen, sværvægter i CSR og formand for arbejdsudvalget hvis formål var at definerer og fremme SØV`er.

Desværre forstod daværende social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen & CO slet ikke potentialet i denne fantastiske motor for social innovation. Som så ofte før, i innovative processer, tabte SØV`er momentum fordi organiseringen, strukturen, pengeflowet og kompetencerne blev etableret på et meget lille videns grundlag. Mads Øvlisen trak sig forståeligt nok på et tidligt tidspunkt.

SØV´erne blev ”filantropisteret”. Forstået på den måde at det blev et socialt projekt og ikke iværksætteri. Hvor denne sociale forretningsmodel skulle have styrket borgerinvolvering, deres selvstændighed og drømme om at være herre i eget hus/forretning, blev modellen et kommunalt værktøj, der alt for ofte alene forsøgt anvendt til at få marginaliseret mennesker i job.  

I og med at det ligeledes blev kommunerne der fik ansvar for SØV´ernes udvikling, regler og statsfonde opstod der et slags kommunalt monopol hvor kommunerne ofte blev konkurrenter til de Sociale Entrepreneure. Det har bevirket at mange sociale Entrepreneurs er gået konkurs eller har trukket sig.

I 2015 besluttede Danmarks nuværende regering at afvikle både vækstcenteret for socialøkonomiske virksomheder og socialøkonomisk råd. Der lød mange protester og undergangs senarier for SØV´erne, men det interessante er at SØV´erne er blevet til Social Business og sociale entrepreneurer er begyndt at bryde ud af de meget snævre rammer for tidligere definering af social Business. Social Business vokser i Danmark og de er meget forskellige.

I 2016 meldte Erhvervs- og vækstministeren ud, at arbejdet med socialøkonomiske virksomheder og samfundsansvar vil indgå i den fremtidige erhvervs- og vækstpolitik. Der er stadig plads til forbedring. Måske er Tommy Ahlers, Iværksætter og Business Angel og nu Uddannelses- og forskningsminister regeringens nye strategi ift. at fremme også Social Business?

Tommy Ahlers, Løvens Hule og Social Business

I 2015 hvor Løvens Hule for første gang blev lanceret på dansk TV, blev jeg kontaktet af en iværksætter og eks indsat jeg havde hjulpet og rådgivet med personens StartUp. Jeg benævner ham som DGM. DGM fortalte begejstret om det nye program Løvens Hule og at programmet søgte iværksættere. DGM mente at jeg skulle indstille og søge ind i Løvens Hule med UCANDOIT, et på daværende tidspunkt iværksætter program for indsatte på vej i frihed vi udviklede og designede inhouse i DLF.

Jeg syntes da opfordringen til Løvens Hule var sjov og et fantastisk koncept. Dog havde jeg sådan ca. en 50/55 timers arbejdsuge og UCANDOIT var og er stadig en Social Business. Der var også en anden udfordring. Løvens Hule er et program for iværksætter koncepter der kan scallerer hurtigt på alle parameter. Det kan de færreste Social Business.

Jeg besluttede mig for at indsende en ansøgning fordi vi var ved at udvikle netop en anderledes forretningsplan for Social Business modeller. Udførte arbejdet og glemte alt om Løvens Hule, indtil jeg en torsdag aften modtog en mail fra TV selskabet der producerer Løvens Hule. UCANDOIT var blevet udvalgt til at deltage.

I månederne op til Løvens Hule fik vi rigtig god feed back på udvikling af konceptet og pitch træning. Vores performance blev med fokus på 2 udvalgte eksindsatte som pitchede deres forretningsmodeller de havde under udvikling i UCANDOITs iværksætterprogram.

De var en fantastisk og overraskende reaktion vi fik fra 4 af løverne. Vi fik dog ingen inventering med ud fordi UCANDOIT er en social business og skal som andre social business ind i en anden inventerings proces med andre krav end det der typisk forventes af hurtig scallering af iværksætter koncepter med fokus på profit.

Det positive ved processen med Løvens Hule var, at det etablerede et fokus og opmærksomhed, hos mig selv, i arbejdet og formidlingen af social Business som stærk motor for social innovation. Især omkring investerings muligheder som Impact Investment.

Det kunne være spændende hvis der også blev udviklet en Løvens Hule for Social Business.

Hvad siger Tommy Ahlers, andre Business Angels og Danske Asset Management til denne opgave?

Skriv et svar